วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ต้องการนวัตกรรมสุญญากาศ

วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ต้องการนวัตกรรมสุญญากาศ

ความท้าทายที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุญญากาศที่ทำงานเกี่ยวกับการทดลองดังกล่าวคือวิธีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสุญญากาศที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล ความสำเร็จนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ส่วนเสริมนี้พิจารณาถึงความท้าทายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการทั้งสี่นี้ แม้ว่าการทดลองเหล่านี้จะแตกต่างกันมาก แต่ก็มีความท้าทายที่คล้ายกันสำหรับนักวิทยาศาสตร์

สุญญากาศ 

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับสุญญากาศของการทดลองและการออกแบบเชิงกลจะส่งผลต่อระบบสุญญากาศอย่างไร การจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆ ในพารามิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์สุญญากาศ การผลิตและการแปรรูปชิ้นส่วนสุญญากาศ และหาผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

มาอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างและใช้งานระบบ ความท้าทายในช่วงแรกๆ เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากผู้ออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในท้ายที่สุด อาจไม่รู้ว่าสิ่งใดที่จำเป็นสำหรับระบบสุญญากาศ นักวิจัยมักจะต้องการสุญญากาศที่ดีที่สุด 

แม้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นก็ตาม การระบุรายละเอียดมากเกินไปนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้หากนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุญญากาศมีความเข้าใจเบื้องต้นที่ดีว่าการทดลองจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะสุญญากาศอย่างไร แม้ว่าจะกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับสุญญากาศไว้อย่างดีแล้วก็ตาม 

การคำนวณระดับความแม่นยำใดๆ ของแรงดันที่สามารถคาดหวังได้ที่ตำแหน่งสำคัญในระบบสุญญากาศขนาดใหญ่อาจเป็นเรื่องยากมาก ต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนหลายประการ และแม้แต่การเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับสภาวะสุญญากาศได้

นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุญญากาศยังต้องเข้าใจถึงความต้องการและข้อจำกัดที่จะกำหนดในระบบสุญญากาศโดยการออกแบบทางกายภาพของการทดลอง ตัวอย่างเช่น วัสดุแปลกใหม่อาจถูกเลือกจากคุณสมบัติทางกล ความร้อน หรือทางไฟฟ้า แม้ว่าจะยังไม่ทราบลักษณะสุญญากาศของวัสดุก็ตาม 

การวัดคุณสมบัติ

การปล่อยความร้อนของวัสดุดังกล่าวและการค้นหาสูตรการแปรรูปและการทำความสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจใช้เวลามาก การปล่อยแก๊สออกเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ที่สร้าง ITER เป็นต้น ระบบสุญญากาศสำหรับโครงการนี้ต้องรองรับโหลดก๊าซจากส่วนประกอบ

หลายพันชิ้นที่ผลิตจากวัสดุพิเศษที่ต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงภายในอุปกรณ์ฟิวชันเครื่องเร่งอนุภาค เช่น LHC และ XFEL มักจะอยู่ในอุโมงค์ซึ่งมีพื้นที่น้อยสำหรับปั๊มสุญญากาศ นอกจากนี้ ความยาวที่มากของเครื่องเร่งความเร็วที่ทันสมัยหลายรุ่น (เกือบ 27 กม. ในกรณีของ LHC) 

อาจทำให้มีข้อจำกัดอย่างมากเกี่ยวกับความเร็วในการสูบน้ำ ใน LHC ปัญหานี้บรรเทาลงได้ด้วยการเคลือบสารเคลือบผิวชนิดไม่ระเหย (NEG) ซึ่งเปลี่ยนผนังของห้องสุญญากาศให้กลายเป็นปั๊มความท้าทายอีกประการหนึ่งคือตัวอุปกรณ์สุญญากาศเอง ซึ่งประสิทธิภาพมักไม่ชัดเจนนัก 

ตัวอย่างเช่น 

ความเร็วในการสูบของปั๊ม UHV อาจเป็นที่รู้จักสำหรับก๊าซบางชนิดเท่านั้น เพื่อให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้น ปั๊มที่คล้ายกันอาจมีความเร็วต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าปั๊มแต่ละตัวเคยใช้ในอดีตอย่างไร เกจวัดสุญญากาศสามารถส่งผลอย่างมากต่อสุญญากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แรงดันต่ำมาก 

และความเสถียรของเกจมักจะทำให้บางสิ่งเป็นที่ต้องการ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษของโรงงานขนาดใหญ่ได้ และต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่แทนที่จะต้องพัฒนาบางอย่างตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อกำหนดการออกแบบแล้ว จะต้องผลิตและเตรียมส่วนประกอบ โดยมักจะใช้วัสดุและวิธีการที่เกินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสุญญากาศ การประกันคุณภาพเป็นความท้าทายที่สำคัญ และโครงการมักต้องจัดเตรียมโปรโตคอล บุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องพูดว่าโครงการขนาดใหญ่

ต้องการการออกแบบที่มีรายละเอียดสูง การผลิตและความสามารถในการประมวลผล รวมทั้งการเก็บบันทึกอย่างรอบคอบ ความท้าทายสุดท้ายคือการหาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์เพียงพอซึ่งเข้าใจสุญญากาศจริงๆ ไม่ใช่ศาสตร์มืด แต่ก็ไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอนเช่นกัน

ในจีน ในหน้า 19 อธิบายว่าองค์กรกำลังวางแผนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์อนาคตอย่างไร ภาคส่วนไฮเทคที่กำลังเติบโตของจีนกำลังกลายเป็นตลาดหลักสำหรับอุปกรณ์สุญญากาศ และสิ่งนี้กำลังดึงดูดซัพพลายเออร์อุปกรณ์สุญญากาศจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นไปยังประเทศจีน

จะรวมตัวกับอิเล็กตรอนอีกครั้งในชั้นของอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ระหว่างเซมิคอนดักเตอร์กับอิเล็กโทรดที่สอง

ก่อตั้ง IIP เมื่อห้าปีที่แล้วด้วยความทะเยอทะยานในการสร้างศูนย์วิจัยสำหรับฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่จะดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ที่มาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก อาคารหลังใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขต

จะนำความทะเยอทะยานนั้นไปสู่อีกระดับ เนื่องจากจะสามารถรองรับนักวิทยาศาสตร์ที่มาเยี่ยมชมจำนวนมากขึ้น และมีพื้นที่การประชุมและห้องอภิปรายมากมาย กระตุ้นการทำงานร่วมกันแม้จะอยู่ในสถานะสร้างเพียงครึ่งเดียว เป็นที่ชัดเจนว่าอาคารใหม่ที่ทันสมัยจะให้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

กับที่อยู่อาศัยปัจจุบันซึ่งเป็นบ้านดัดแปลงพร้อมสระว่ายน้ำในสวน สำนักงานพร้อมห้องน้ำในตัว และ (กระซิบ มัน) การดำเนินการจัดเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจัดหาอาหารปรุงเองง่ายๆ แต่อร่อยให้กับนักวิจัย  บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมาก และการเดินทางสองชั่วโมงดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ไม่ดี แต่ในไม่ช้าเราก็ดีใจที่ได้เดินทาง

แนะนำ ufaslot888g