เขาได้มอบหมายงานอื่นๆ มากมายโดยทำงานในยุโรปและละตินอเมริกาเป็นหลัก รวมถึงเป็นหัวหน้าสำนักงานประจำถิ่นในยูเครนและเอกวาดอร์ 

เขาได้มอบหมายงานอื่นๆ มากมายโดยทำงานในยุโรปและละตินอเมริกาเป็นหลัก รวมถึงเป็นหัวหน้าสำนักงานประจำถิ่นในยูเครนและเอกวาดอร์ 

แต่เห็นได้ชัดว่าแม้วิกฤตเหล่านี้จะเจ็บปวด แต่ก็มีจุดกำเนิดจากจุดอ่อนพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่นักลงทุนมีปฏิกิริยา ในบางกรณี รัฐบาลมีหนี้สะสมที่ไม่ยั่งยืน ในด้านอื่น ๆ การเติบโตอย่างรวดเร็วของสินเชื่อภาคเอกชนทำให้คุณภาพสินเชื่อด้อยลงอย่างมากพร้อมกับจำนวนสินเชื่อที่ไม่ดีที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีนัยในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นปัจจัยอื่นๆ มักทำให้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนแย่ลง 

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ทำให้ยากสำหรับรัฐบาลในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสเงินทุน การจับคู่สกุลเงินไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากธนาคารสร้างหนี้สินในสกุลเงินเดียวและมีสินทรัพย์เป็นสกุลเงินในประเทศ เมื่อรัฐบาลบังคับให้ลดค่าเงินหลังจากเกิดวิกฤต สถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับการขาดทุนจำนวนมากหรือการล้มละลาย 

บทบาทของภาคการเงินที่อ่อนแอ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรสินเชื่อที่ไม่ดีและสกุลเงินที่ไม่ตรงกัน—มีผลกระทบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเศรษฐกิจมหภาคกองทุนมีส่วนร่วมอย่างมากในการแก้ไขวิกฤตการณ์เหล่านี้ การสนับสนุนทางการเงินมักต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและในระดับที่ใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาในตอนก่อนหน้าที่ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุน 

แม้จะมีความยากลำบาก เป็นที่ชัดเจนว่าด้วยการเข้าใจถึงปัญหาหลังโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

ที่ดำเนินการโดยการสนับสนุนของกองทุนประสบความสำเร็จมากกว่าที่ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นไปได้ในขณะนั้นประโยชน์ของประสบการณ์แล้วประสบการณ์ของเราในช่วงปี 1990 สอนอะไรเราเกี่ยวกับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง? มีบทเรียนสำคัญหลายประการที่โดดเด่น

สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือความสำคัญอย่างยิ่งของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น ระบอบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญเพราะหมายความว่านโยบายการคลังและการเงินจะต้องสอดคล้องกับระบอบอัตราแลกเปลี่ยนเสมอและรองลงมา ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตบัญชีเงินทุนล้วนแต่ถูกขัดขวางในการตอบสนองต่อปัญหา

โดยระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่หรือที่มีการจัดการอย่างหนักคือความสำคัญของกรอบเศรษฐกิจมหภาคที่ดีซึ่งสามารถนำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาคและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจต้องมีนโยบายการเงินและการคลังที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงหรือต่ำลงได้ และส่งเสริมความรอบคอบด้านงบประมาณ

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บตรง100 / สล็อตแตกง่ายเว็บตรง